Wallpaper / Naturelles

WP176

有時從不同的角度看世界會有不同的感覺。在晨昏之際、在山岳之間;一堵牆、一株草、小水溝裡的魚群。在旅途中試著轉動自己的視野,看一看這個你認為再熟悉不過的世界,其實有很多面相是再新鮮不過。

原本的桌布系列為 “Naturelles + Artificelle” ,不過在整理照片的過程,發現我的攝影作品中兩者的比例十分懸殊,所以接著就以 “Naturelles” 為名,在照片上帶入不同的主題囉。桌布一共十張,七種解析度。仍以山岳照片為主,包括陽明山、能高越嶺、合歡山等。

你同時也可以從 桌布專頁 檢視至今發表過的所有桌布。

松園別館

WP204

1920×1280 | 1920×1200 | 1920×1080 | 1600×1200 | 1280×1024 | 1024×1024 | 960×800
Nusa Dua

WP177

1920×1280 | 1920×1200 | 1920×1080 | 1600×1200 | 1280×1024 | 1024×1024 | 960×800
中央尖

WP179

1920×1280 | 1920×1200 | 1920×1080 | 1600×1200 | 1280×1024 | 1024×1024 | 960×800
晨昏合集

WP196

1920×1280 | 1920×1200 | 1920×1080 | 1600×1200 | 1280×1024 | 1024×1024 | 960×800
水明漾

WP185

1920×1280 | 1920×1200 | 1920×1080 | 1600×1200 | 1280×1024 | 1024×1024 | 960×800
山仔頂

WP216

1920×1280 | 1920×1200 | 1920×1080 | 1600×1200 | 1280×1024 | 1024×1024 | 960×800
能高越嶺

WP176

1920×1280 | 1920×1200 | 1920×1080 | 1600×1200 | 1280×1024 | 1024×1024 | 960×800
合歡山東峰

WP191

1920×1280 | 1920×1200 | 1920×1080 | 1600×1200 | 1280×1024 | 1024×1024 | 960×800
面天山步道

WP215

1920×1280 | 1920×1200 | 1920×1080 | 1600×1200 | 1280×1024 | 1024×1024 | 960×800
關渡宮

WP182

1920×1280 | 1920×1200 | 1920×1080 | 1600×1200 | 1280×1024 | 1024×1024 | 960×800